Băng keo non PTFE minh hòa

Băng keo non PTFE minh hòa

Độ dài 10 m / 1 cuộn

ngang 0.75 mm

dùng cho mối ren

hộp 12 cuộn – 10m / 1 cuộn

có độ bền – dài tốt