Bình bột chữa cháy abc 2kg 4kg 8kg

Bình bột chữa cháy ABClà gì ? Là một trong các vật tư phòng cháy chữa cháy dân dụng phổ biến nhất trên thị trường vì nó được trang bị ở hầu hết mọi nơi như cửa hàng , công ty , hộ gia đình , hộp phòng cháy , khu vực kho bãi , nhà xe để đảm bảo an toàn cháy nổ . Bình bột chữa cháy abc dùng cho nhiều loại vật liệu dẫn cháy như rắn , lỏng , khí ..