Bộ tiêu lệnh chữa cháy

Tiêu lệnh chữa cháy là các bước chỉ lệnh khi phát hiện cháy nổ chúng ta cần thực hiện đúng và kịp thời để ngăn ngứa cháy nổ và chữa cháy . Các tiêu lệnh chữa cháy được dán tại các điểm gần tủ cứu hỏa và chuông báo động để tiện sử dụng khi phát hiện cháy nổ