Co đồng nối ống mềm

Co đồng nối ống mềm – cút đồng nối ống mềm

  • Chất liệu : đồng brass
  • Kiểu co vuông 90 độ
  • Kết nối ống mềm nhờ đai xiết
  • Vòng xiết bằng đồng brass
  • Vòng ôm ống bằng đồng brass
  • Áp lực làm việc 16 bar
  • Nhiệt độ làm việc max 80 độ C
  • Size : DN15