Co ren mạ kẽm mech

Các đặc điểm kỹ thuật của co ren mạ kẽm mech :

Chất liệu sắt – tráng kẽm

Màu trắng kẽm bóng sáng

Size DN15 – DN 100

Kết nối ren trong hai đầu

Áp lực làm việc 10 -16 bar

Kiểu : Co ren 90 độ