Đồng hồ áp lực mặt dầu 100mm

Có kích thước mặt hiển thị 100 mm 

Thân làm bằng inox 304 

Mặt kính đảm bảo an toàn và dễ nhìn 

Dầu glixerin được bơm vào trong giữ mặt kính và mặt hiển thị số . 

Nút bịt bên trên đảm bảo dầu không bị tràn ra ngoài 

Kim chỉ báo bằng inox hoặc nhựa để chỉ số áp lực trên thang đo đồng hồ 

Các bộ phận kim cân lực và lò xo bằng đồng và inox 

Chân kết nối bằng inox 304  – đồng