Đồng hồ đo lưu lượng nước thải Zenner DN100

Đặc điểm đồng hồ đo lưu lượng nước thải Zenner DN100

Hiệu Zenner – Coma

Mã sản phẩm : WI

Size DN100 – Phi 114 – 4 Inch

Kết nối mặt bích tiêu chuẩn BS- DIN

Áp lực làm việc 3 – 16 bar

Cơ chế làm việc :  tuabin cánh quạt trục đứng

Lưu lượng dòng chảy yêu cầu 2/3 ống

Nhiệt độ vận hành tối ưu : 1 – 40 độ C