Đồng hồ nước sinh hoạt sanpo dn150

Đồng hồ đo nước sinh hoạt sanpo dn150

Hiệu Sanpo – malaysia

Thân gang – kết nối bích

Tiêu chuẩn mặt bích BS – DIN

Cơ chế làm việc tuabin cánh quạt truyền động từ

Cơ chế hiển thị mặt số trực tiếp – cuộc số tự reset khi tới 999999 m3

Bộ cánh quạt riêng biệt với bộ đếm số truyền động nhờ cơ chế dẫn động từ tính

Môi trường làm việc : nước sạch sinh hoạt