Đồng hồ nước thải komax DN80

Cấu tạo đồng hồ nước thải komax DN80

Hiệu komax

Thân gang đúc – 2 đầu bích

Tiêu chuẩn mặt bích BS DIN

Size DN80 – phi 90 – 3 Inch

Có chế hoạt động tuabin cánh quạt cơ học

Áp lực làm việc 10 -16 bar

Áp lực khởi động 0.5 -1 bar

Nhiệt độ làm việc tốt nhất 1 – 40 độ C

Lưu lượng dòng chảy yêu cầu đạt 2/3 ống

Khả năng làm việc min 5 m3 – max 80 m3