Đồng hồ nước Actaris

Đồng hồ nước Actaris

Xuất xứ indonesia

Hiệu Actaris

Thân đồng – kết nối ren – rắc co – van góc đồng hồ nước

Size DN15 – phi 21 – 1/2 inch

Áp lực làm việc 16 bar

Nhiệt độ làm việc max 40 độ C

Cơ chế làm việc tuabin cánh quạt từ tính

Môi trường làm việc là nước sạch sinh hoạt