Đồng hồ nước inox komax DN40

Đồng hồ nước inox komax DN40

Hiệu komax – korea

Thân inox 304 – Kết nối ren

Phụ kiện kết nối :  rắc co đồng hồ nước inox

Size DN40 – phi 49

Cơ chế hoạt động tuabin cánh quạt truyền động từ nhờ lực dòng chảy

Áp lực làm việc 1 -16 bar

Nhiệt độ làm việc 1 – 40 độ C

Mặt hiển thị số trực tiếp – tự reset số tự động : 99999 m3