Đồng hồ nước inox komax DN50

Cấu tạo đồng hồ nước inox komax DN50

Hiệu komax

Thân inox đúc – 2 đầu bích

Tiêu chuẩn mặt bích BS DIN

Chất liệu – inox 304

Size DN50 – phi 60 – 2 Inch

Có chế hoạt động tuabin cánh quạt cơ học

Áp lực làm việc 10 -16 bar

Áp lực khởi động 0.5 -1 bar

Nhiệt độ làm việc tốt nhất 1 – 40 độ C

Mặt hiện thị số trực tiếp m3 : 000000 m3

Khả năng làm việc min 2 m3 – max 30 m3