Đồng hồ nước komax DN65

Đồng hồ nước komax DN65

Hiệu komax – korea

Thân gang – kết nối bích

Tiêu chuẩn mặt bích : BS – DIN

Kết nối bằng bu lông con tán xiết hai đầu

Size DN65 – phi 76

Cơ chế làm việc tuabin cánh quạt truyền động từ

Áp lực làm việc 1 – 16 bar

Nhiệt độ làm việc cơ bản 1 -40 độ C

Môi trường làm việc của đồng hồ nước komax dn65 là nước lạnh , sạch sinh hoạt

Cơ chế mặt hiển thị số trực tiếp có thể tự reset khi chạy max số 999999 m3