Đồng hồ nước lắp đứng komax DN20

Đồng hồ nước lắp đứng komax DN20

Hiệu komax – korea

Thân gang – nối ren

Phụ kiện kết nối : rắc co đồng hồ nước DN20

Size DN20 – Phi 27 – 3/4 Inch

Áp lực làm việc 1 -16 bar

Nhiệt độ làm việc 1 – 40 độ C

Cơ chế hoạt động – tuabin cánh quạt truyền động từ

Kiểu lắp đặt theo trục đứng với rắc co ren xiết

Kiểu hiển thị số cộng dồn đọc trực tiếp 99999 m3