Đồng hồ nước minh hòa MD

Đồng hồ nước minh hòa MD 

Xuất xứ : Minh Hòa

Hiệu MD- Minh Hòa

Size DN15 – phi 21

Thân nhựa HPDE – kết nối ren

Tiêu chuẩn bước ren bs – rắc co ren đồng hồ nước để kết nối

Mặt hiển thị dãy số trực tiếp tự reset số 99999,9 m3

Kiểu hoạt động tuabin cánh quạt truyền động từ

Khả năng làm việc trực tiếp dòng chảy 20 lít

Áp lực làm việc 1 -16 bar

Nhiệt độ làm việc 1 – 40 độ C