Đồng hồ nước nóng Komax DN20

Đồng hồ nước nóng komax DN20

Hiệu Komax – Korea

Thân gang sơn epoxy mày đỏ

Kết nối ren – rắc co đồng hồ nước

Kiểu hoạt động tuabin cánh quạt truyền động từ

Mặt hiển thị số 99999 m3 – bộ số tự reset

Áp lực làm việc 1 – 16 bar

Nhiệt độ vận hành tiêu chuẩn 1 – 90 độ C