Đồng hồ nước nóng komax DN50

Đồng hồ nước nóng komax DN50

Hiệu komax

Thân gang đúc – sơn epoxy màu đỏ đặc trưng

Size DN50 – phi 60

Kiểu hoạt động – cánh quạt cơ học tuabin – trực từ

Bộ đếm số hiển thị trực tiếp 99999m3

Áp lực làm việc 1 -16 bar

Nhiệt độ làm việc 1 – 90 độ C