Đồng hồ nước nóng Powogaz DN50

Đồng hồ nước nóng Powogaz DN50

Hiệu Powogaz

Size DN50 – phi 60

Thân gang – kết nối mặt bích tiêu chuẩn BS- DIN

Cơ chế làm việc kiểu cơ học tuabin cánh quạt

Mặt hiển thị số trực tiếp cộng dồng – 99999 m3

Áp lực làm việc 1 – 16 bar

Nhiệt độ làm việc 1 – 130 độ C

Môi trường sử dụng nước sạch nhiệt độ cao