Đồng hồ nước powogaz DN50

Đồng hồ nước powogaz DN50

Hiệu powogaz – Balan

Thân gang – kết nối bích

Tiêu chuẩn mặt bích – Bs – DIN

Size DN50 – phi 60

Mặt hiển thị số 999999 m3

Cơ chế làm việc cơ học – tuabin cánh quạt

Áp lực : 1 – 16 bar

Nhiệt độ làm việc trong khoảng 1 – 40 độ C

Môi trường sử dụng : nước sạch dân sinh