Đồng hồ nước sensus dn15

Đồng hồ nước sensus dn15

Hiệu sensus – xuất xứ đức

Thân đồng – màu vàng nguyên bản or sơn xanh

Kết nối ren – tiêu chuẩn bước ren bs

Phụ kiện kết nối : rắc co đồng hồ nước

Cơ chế hoạt động tuabin cánh quạt trục từ

Mặt hiển thị số trực tiếp : m3

Bộ hiển thị số có cơ chế tự reset khi full số : 99999 m3

Áp lực làm việc 1 – 16 bar

Nhiệt độ 1 – 40 độ C

Khả năng đo nhỏ nhất của đồng hồ là 0,1 lít