Đồng hồ nước thải komax DN65

Đồng hồ nước thải komax DN65

Hiệu Komax – Korea

Thân gang – Kết nối bích

Tiêu chuẩn kết nối mặt bích : BS – DIN

Size DN65 – Phi 76 – 2-1/2 Inch

Áp lực làm việc 1 -16 bar

Nhiệt độ vân hành tốt nhất 1 -40 độ C

Mặt hiển thị số trực tiếp – tự reset khi full số : 999999 m3

Có chế làm việc cánh quạt tubin trục dọc

Môi trường làm việc chính : nước thải – nước thô – giếng bơm

Yêu cầu lưu lượng tối thiểu đạt 2/3 đường ống – có áp lực dòng chảy