Đồng hồ nước unik taiwan DN20

Đồng hồ nước Unik Taiwan DN20

Xuất xứ Taiwan

Hiệu Unik

Thân – gang đúc

Kết nối ren – tiêu chuẩn bước ren bs

Phụ kiện kết nối : rắc co đồng hồ nước – van góc đồng hồ nước

Size DN20- phi 27 – 3/4 Inch

Mặt hiển thị số trực tiếp : 99999,9 m3

Chế độ đo tuabin cánh quạt truyền động từ

Khả năng đo trực tiếp truyền dẫn dòng chảy 1 lít

Môi trường nước sử dụng là nước sạch sinh hoạt dân sinh dân dụng