Đồng hồ nước Zenner DN100

Cấu tạo đồng hồ nước Zenner DN100

Hiệu Zenner – Coma

Mã hiệu : WPH

Thân gang – kết nối bích tiêu chuẩn BS- DIN

Size DN100 – Phi 114 – 4 Inch

Áp lực làm việc 16 bar

Nhiệt độ vận hành từ 1 – 40 độ C

Cơ chế vận hành tuabin cánh quạt truyền động từ

Mặt hiển thị số m3 trực tiếp : 000000 m3

Môi trường làm việc : nước sạch

Chiều dài : 220 mm

Khối lượng tịnh 16.8 kg