Van bi đồng tay gạt miha minh hòa

Cấu tạo van bi đồng tay gạt miha 

Thân đồng dập khối

Kết nối ren trong 2 đầu

Size DN15 – DN 100

Tay gạt hợp kim – inox

Cánh van hình cầu bằng đồng

Trục ty van bằng inox – đồng