Van bi đồng tay gạt MBV minh hòa

Cấu tạo van bi đồng tay gạt mbv minh hòa

#DN15 #DN20 #DN25 #DN32 #DN50 #DN80 #DN100

Thân đồng dập khối

Hiệu mbv – minh hòa

Sản xuất tại Việt Nam

Kết nối ren trong 2 đầu

Size DN15 – DN 100

Tay gạt hợp kim – inox

Cánh van hình cầu bằng đồng

Trục ty van bằng inox – đồng