Van bướm tay gạt SANPO DN200

Đặc điểm tay bướm tay gạt sanpo DN200 là loại van chặn hai chiều chuyên dùng cho các đường ống cấp nước tổng , hệ thống cấp nước đầu vào khu nhà máy , công ty sản xuất, khu chung cư , khu phố , khu dân cư tái định cư để đóng mở đường ống khi cần thiết .