Bình chữa cháy Co2 MT2 MT3 MT5

Các ký hiệu MT2 MT3 MT5 trên bình chữa cháy Co2 nghĩa là gì : Đây là ký hiệu đặc biệt để xác định loại bình cứu hỏa sử dụng cho các đám cháy có chất dẫn cháy là xăng dầu , khí .. chất điện tử có dung tích MT2 :  2 lít , Mt3 3 lít , Mt5 là 5 lít … Khi có nhu cầu chúng ta xác định phạm vi đám cháy để lựa chọn loại bình cho phù hợp tránh gây lãng phí .