Bu lông con tán giá rẻ

Bu lông con tán

Thân hình trụ

Chất liệu bằng – sắt – thép – inox 

Đầu có mũ : lục giác, mũ tròn , mũ vuông 

Tiện ren trên thân – hoặc tiện ren 1 phần trên thân

Size M4-M6-M8-M12-M18

Bu lông neo , bu lông nở , bu lông kết nối