Chuông báo cháy

Chuông báo cháy có tên gọi tiếng anh là Fire Alarm hoặc Alarm Bell là một thiết bị rất cần thiết cho hệ thống phòng cháy chữa cháy . Chuông báo cháy được kết nối với các hệ thống điều khiển của tủ điều khiển phòng cháy chữa cháy