Đồng hồ nước inox komax DN20

Đồng hồ nước inox komax DN15

Hiệu komax – korea

Thân inox – Kết nối ren

Tiêu chuẩn bước ren BS

Size DN15 – phi 21 – 1/2 Inch

Cơ chế làm việc bằng tuabin cánh quạt truyền động từ

Áp lực làm việc 1 -16 bar

Nhiệt độ làm việc 1 -40 độ C

Môi trường làm việc nước sạch – hóa chất theo tiêu chuẩn cho phép trong catalogue

Kiểu hiển thị số cộng dồn trực tiếp – với hộp số tự reset khi full số : 99999 m3