Đồng hồ nước sensus DN50

Đồng hồ nước Sensus DN50

Hiệu Sensus – đức

Thân gang – kết nối mặt bích

Tiêu chuẩn mặt  bích : DN – BS

Size DN50 – phi 60

Mặt hiển thị số trực tiếp : m3 – 99999 m3

Cơ chế làm việc tuabin cánh quạt trục từ

Áp lực làm việc 1 – 16 bar

Nhiệt độ vận hành 1 – 40 độ C