Đồng hồ nước Zenner Coma DN80

Cấu tạo đồng hồ nước Zenner coma DN80

Hiệu Zenner – mã WPH

Size DN80 – phi 90 – 3 Inch

Cơ chế làm việc : tuabin cánh quạt

Kết nối mặt bích – bu lông tiêu chuẩn BS – DIN

Áp lực làm việc 16 bar

Nhiệt độ vận hành tối ưu : 1 – 40 độ C

Loại nước sử dụng : nước sạch

Chế độ hiển thị : m3 – 000000 m3

Chiều dài : 200 mm

Khối lượng tịnh 12 Kg