Họng tiếp nước chữa cháy

Họng tiếp nước chữa cháy có nhiều loại như họng tiếp nước chữa cháy 2 cửa , 3 ngã hoặc 4 cửa đáp ứng kết nối cho các đầu trụ cứu hỏa khác nhau .Thường các trụ cứu hỏa ngoài trời sẽ được lắp đặt họng tiếp nước chữa cháy 2 cửa D65