măng xông đồng nối ống mềm

Cấu tạo măng xông đồng nối ống mềm 

  • Chất liệu đồng brass
  • Kết nối đai xiết ống mềm
  • Áp lực làm việc 16 bar
  • Đai xiết bằng đồng brass
  • Vòng ôm – đồng brass
  • Chiều dài : L 48
  • DN 15 – phi 21 – 1/2 inch