Van cổng ty chìm tay quay SANPO malaysia DN200

Cách vận hành van cổng gang ty chìm tay quay : Trên tay quay có các ký hiệu O : và mũi tên đi kèm và hướng xoay để mở van , ký hiệu S và mũi tên là chiều xoay để đóng van . Lưu ý cần xiết thật chặt khi đóng van vì phải ép cho cánh cao su khít chặt với lòng đường ống tránh xiết chưa tới thì nó vẫn có rò rỉ nước .