Đồng hồ nước komax DN300

Đồng hồ nước komax DN300

Hiệu Komax – Korea

thân gang đúc nối bích

Size DN300 – 12 Inch

Áp lực đường ống 1 – 16 bar

Nhiệt độ làm việc : 1 – 40 độ C

Kiểu hoạt động tuabin cánh quạt cơ học

Mặt số hiển thị trực tiếp M3 : 999999 m3

Khả năng đo trực tiếp :  m3