Đồng hồ nước Powogaz DN65

Đồng hồ nước Powogaz DN65

Hiệu Powogaz

Thân gang – kết nối bích

Tiêu chuẩn kết nối bích mặt – BS – DIN

Áp lực làm việc  của đồng hồ 1 – 16 bar

Size DN65 – phi 76

Nhiệt độ làm việc 1 – 40 độ | C

Kiểu hoạt động tuabin cánh quạt dựa trên lực thủy lực dòng chảy

Mặt hiển thị số trực tiếp cộng dồn : 999999 m3

Kết nối giữa bộ đếm số và cánh quạt bằng trực từ chuyển đổi không liên kết

Khả năng hiển thị nhỏ nhất trên mặt hiển thị : 1m3