Đồng hồ nước Sanpo DN15

Đồng hồ nước Sanpo DN15 

Hiệu Sanpo – malaysia

Thân đồng – kết nối ren

Phụ kiện kết nối : rắc co đồng hồ nước DN15

Đồng hồ nước cấp C – hay còn gọi là Class C

Cơ chế làm việc pitong bình đong

Chống nam châm từ – chống cơ chế trượt từ

Mặt hiển thị số trực tiếp – có thể tự reset khi chạy hết số 9999,9999 m3

Khả năng hiển thị nhỏ nhất là 0,1 lít

Khả năng đo trực tiếp nhỏ nhất là 0,1 lít – hoạt động với độ nhạy cao