Tắc kê đạn

Cấu tạo của tắc kê đạn thép giá rẻ 

Thân hình trụ tròn 

Chất liệu thép – sus 304 316 

Trong thân có tiện ren tiêu chuẩn bs

Một phần thần được xẻ rảnh 4 đường bề ngoài đoạn xẻ được làm nhắm bằng đường ren viền 

Phần thân xẻ còn được gọi là phần áo nở của tắc kê đạn nó sẽ bung ra và bám chặt vào tường