Bu lông nở giá rẻ

Cấu tạo của bu lông nở rút ( tắc kê nở rút )

  • Thân hình trụ tròn : inox , thép ,sắt
  • 1 bu lông 
  • 1 áo nở bao ngoài thân bu lông
  • 1 long đền thẳng 
  • 1 lông đền vênh
  • đai ốc ngoài – đai ốc trong