Đồng hồ nước inox komax DN25

Đồng hồ nước inox komax DN25

Hiệu komax – korea

Thân inox 304 – Kết nối ren

Phụ kiện kết nối :  rắc co đồng hồ nước inox

Size DN25 – phi 34 – 1 Inch

Cơ chế hoạt động tuabin cánh quạt truyền động từ nhờ lực dòng chảy

Áp lực làm việc 1 -16 bar

Nhiệt độ làm việc 1 – 40 độ C

Mặt hiển thị số trực tiếp – tự reset số tự động : 99999 m3