Đồng hồ đo nước sinh hoạt Kent

Đồng hồ đo nước sinh hoạt Kent malaysia

Hiệu – Kent

Xuất xứ Malaysia

Thân đồng

Kết nối ren – rắc co hoặc van góc

Size DN15 – phi 21

Áp lực 16 bar

Nhiệt độ làm việc max 40 độ C

Hiển thị số trực tiếp 9999,9999 m3 – Cơ chế hiển thị số nhỏ nhất 1/10 lít

Khả năng đo thấp nhất 100 mililit

Khả năng hiển thị tối đa 9999 m3 – cơ chế tự reset số